Så ska avståndet minskas mellan politiker och väljare

Anders Österlin

| Av Johanna Järvstråt | Anders Österlin, Linus Segerud och Joar Svensson vill minska avståndet mellan politiker och väljare. Deras verktyg? Askr.se, ett nytt socialt medium som tillåter väljarna att över nätet ställa frågor till politikerna. Det kallas för den digitala valstugan, och fortsätter att växa i användarantal – både hos politiker och väljare – […]