Upphovsrätten på nätet och Creative Commons License

| Av: Mikael Drakenberg, statsvetare och jurist; Nina Jansdotter, karriärcoach och författare | Upphovsrätten har en ganska lång historia i Sverige, och den första sammanhållna lagstiftningen på området kom 1960. Lagstiftningen skyddar upphovsrätten för litterära och konstnärliga verk, däribland skönlitteratur, datorprogram, , musikaliskt och sceniskt verk, filmverk, fotografiskt eller annat bildverk, men även alster av […]