Ökad konkurrens kräver smartare företag

Rober Svedberg

| Av Robert Svedberg | Befolkningen växer, men inte våra arbeten. Samtidigt är det svårt för svenska företagare att expandera på de tuffa villkor som råder i dagens näringsliv, där hela 39 % av alla småföretag som deltog i SCB och Tillväxtanalys undersökning 2010 menar att deras företag inte växer. En annan rapport från samma […]

Så marknadsför du dina böcker på sociala medier

Charlotta

| Av Johanna Järvstråt | Charlotta Lagerberg-Thunes har alltid velat bli författare – men på egna villkor. Därför ger hon själv ut boken ”Popcornmannen Poppe”, en barnbok för barn, som hon sprider på sociala medier. Idén till Popcornmannen Poppe kom när Charlotta arbetade på en låg – och mellanstadieskola, där de för att minska utanförskap […]

Sociala medier som verktyg i byggandet av nya företag

Nina Jansdotter

| Av: Kristina Ericsson | | Foto: Jenny Beckman | Ett möte med Nina Jansdotter, beteendevetare och coach, på Tomelilla Näringslivsdagar den 17 maj, 2013. Varför valde du Nina att bli aktiv på sociala medier? Som ensamföretagare insåg jag att jag hade begränsat med tid för nätverkande och andra traditionella sätt att nå ut till nya […]