Kan vi ”förbjuda” PhotoShop?

| Av: Mårten Eneroth | Med jämna mellanrum hörs det både från medias och en skara välmenande barnbeskyddares sida att ”vi bör förbjuda PhotoShop”. Att retuschering av bilder är farligt för både kvinnor och barn, samt att det på något vis är ”fusk” att redigera bilder med hjälp av olika programvaror på datorer. Först måste jag […]