Minska kostnaden av försenade flyg för ditt företag

Thomas Lööw

| Av Johanna Järvstråt | Tid är pengar: Att ett flyg ställs in eller att ett flyg blir flera timmar försenat kan således leda till dyra konsekvenser, inte minst för företagare. Thomas Lööw, VD för företaget Airhelp i Norden, hjälper resenärer att få kompensation för förseningar och vet hur kostnaderna kan minskas. Att missa ett […]