Bli mer medveten och närvarande – offline såväl som online

Anja Lindberg

| Av: Sara Lundgren | Genom att lära oss bli mer medvetna kan vi lättare fatta rätt beslut. Är vi medvetna om oss själva och om hur vi fungerar, kan vi också påverka vad vi gör och därmed våra liv. För andras skull är det bra att vara närvarande. Att vara närvarande i ett möte […]