Sociala medier som verktyg i byggandet av nya företag

Nina Jansdotter

| Av: Kristina Ericsson | | Foto: Jenny Beckman | Ett möte med Nina Jansdotter, beteendevetare och coach, på Tomelilla Näringslivsdagar den 17 maj, 2013. Varför valde du Nina att bli aktiv på sociala medier? Som ensamföretagare insåg jag att jag hade begränsat med tid för nätverkande och andra traditionella sätt att nå ut till nya […]