Kan sociala medier hjälpa oss erkänna att vi har sjukdomen alkoholism?

Ingvar Nilsson

| Av: Ingvar Nilsson | Att vara alkoholist är ett begrepp som är skambelagt idag och är ett ämne många väljer att blunda för. Varför ska det vara så skambelagt och tabu att erkänna att vi har sjukdomen ”alkoholism?” Förvisso hade jag det också en gång i tiden, främst under de 30 år jag var […]