Innanför eller Utanför, ja, vad då?

Victor Rangner

 | Av: Victor Rangner | Likt en diskplockare på en liten restaurang med bar, blir det mer att göra, ju fler kunder som kommer in. Vi blir ständigt fler, och ju fler vi blir, desto tuffare blir också konkurrensen. Själv tillhör jag en egen uppfunnen ”ras”, det vill säga ”typ”, som jag kallar för ”E Typ 5 […]