Så hanterar du företagskrisen

| Av: Johanna Järvstråt | Foto: Stefan Rydesjö |

Charlotte Wibäck

Charlotte Wibäck

En kris kan komma plötsligt och drabbar i regel de flesta företag – men det är inte krisen i sig som bestämmer hur väl företaget återhämtar sig. Istället menar kriskommunikatören Charlotte Wibäck att det som avgör skadan är hur krisen faktiskt hanteras.

Charlotte Wibäck, nuvarande VD på Animech Communications, är en av de kriskommunikatörer som är utvalda av Jordbruksverket att ansvara för landets kommunikation i krig.

– En kris kan aldrig förutses, men man kan vara så säker på att den kommer att inträffa och då gäller det att du är förberedd, konstaterar Charlotte Wibäck.

En väl fungerande kriskommunikation präglas därför av planering, tydlighet och samordning, menar hon.

– En kriskommunikatör kan kallas in i ett kritiskt läge, men egentligen gör kriskommunikatören som mest nytta i planeringsläget. Genom att tillsammans med företagets medarbetare sätta upp en tydlig plan över vem som ansvarar för vad, var mallar för pressmeddelanden finns att tillgå och vilka som bör kontaktas, kan krisen hanteras mer effektivt, förklarar Charlotte.

Kommunikation är A och O

En detaljerad krisplanering kan på så vis inte bara hjälpa de interna förloppen att förbättras, men den kan också bidra till att den externa kommunikationen når berörda parter i rätt tid.

– Kommunikation är a och o. I planeringsfasen är det viktigt att talespersonerna medietränas så att de i krisen kan leverera tydliga och välgenomtänkta budskap, som med fördel repeteras. Generellt sett är det i en kris viktigt att redogöra nuläget, vad som görs just nu och vad som planeras att göras längre fram, redogör Charlotte.

Charlotte menar dessutom att talespersonerna bör vara interna och lokala medarbetare.

– Sker krisen i Sundsvall ska den inte hanteras i Stockholm. Bra principer att följa är ansvar, närhet och likhet; det du sköter i vanliga fall, är det du ansvarar för i kris. Målet med kriskommunikation är att företaget ska kunna verka på samma sätt som innan, förklarar hon.

Förutom otydlig och bristande kommunikation tror Charlotte att en orsak till att kriser eskalerar handlar om felbedömningar och för få krisövningar.

– Det räcker inte att ha gjort en plan på hur en kris ska hanteras om ingen vet hur den fungerar i praktiken. Företag har ofta brandövningar, men egentligen är det många fler scenarion som vi behöver öva på att hantera. Det behöver inte vara krångligt med regelbundna krisövningar – det kan räcka med trettio minuter en gång i halvåret, avslutar hon.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: