Sociala medier och det nya sociala landskapet

| Av: Mikael Drakenberg |

Mikael Drakenberg

Mikael Drakenberg

Om vi börjar gå ett tiotal år tillbaka i tiden så går det att se hur saker förändrats i grunden. Författarna Lee Rainie och Barry Wellman har skrivit boken Networked – The new social operating system, där de gör en liten tillbakablick. Det börjar i princip med att vi har haft en situation där vi tidigare levt var och en för sig med vårt då lilla fysiska nätverk. Det handlade då ofta om nära familjerelationer, närmaste släktingarna och några nära vänner.

Det vi kan säga idag är att det skett en form av social revolution, som inom forskningen benämns ”den sociala nätverksrevolutionen”. Denna sociala nätverksrevolution har i princip skett i tre steg: Första steget har gett individen möjlighet att nå ut utanför den allra närmaste kretsen och bidragit till en större mångfald i våra relationer och i våra sociala världar. Det har också gett oss broar för att nå dessa nya världar som tidigare varit okända för oss. Dessutom har vi nu fått möjlighet att manövrera i denna nya värld.

Steg två har medfört en internetrevolution där människor fått en större makt att kommunicera och en större möjlighet att samla in information än vad som tidigare varit möjligt.

Det tredje steget, som forskarna benämner den mobila revolutionen, har medfört att informationsteknologi på ett helt annat sätt än tidigare gett individen möjlighet att i princip genast få tillgång till vänner och information – oavsett var de befinner sig. Tillsammans benämns dessa tre steg The networked individualism. (Rainie & Wellman.2012:11-12)

För att belysa hur denna nätverkade individualism fungerar i verkligheten så använder sig författarna av berättelsen om Trudy Johnson-Lenz, som ramlade utanför sitt hem och slog huvudet så illa att hon blev djupt medvetslös. Inte ens hennes man kunde få liv i henne, men då kunde han tack vare sin mobiltelefon ta bilder av det som hänt och sedan också förmedla bilder från sjukhuset. Det medförde att de fick hjälp och stöd från oväntat håll, nämligen från främmande människor där ute i de sociala nätverken. Det här hade inte varit möjligt utan till exempel Facebook. Detta därför att de teknologiska förändringar som skett påverkar hur vi som människor relaterar till varandra. (Rainie & Wellman.2012:3-21).

Innan jag går vidare så känns det relevant att presentera en definition av sociala medier. I boken Using Social Media for Global Security presenterar författarna Ravi Gupta och Hugh Brooks en definition som säger att med sociala medier menas alla de enheter och plattformar som ger användarna möjligheter att globalt och virtuellt skapa och dela information med varandra. Med plattformar menas virtuella platser som tillåter användarna att komma samman för att skapa och dela information. Enheter i sin tur är de teknologier som erbjuder användarna möjligheter att få tillgång till dessa plattformar. (Gupta & Brooks.2013.18)

Vi hör i vardagligt språkbruk ordet socialt nätverk, men det definieras sällan av dagspressen. Med socialt nätverk menas en grupp av relationer mellan nätverkets medlemmar och det kan handla om människor, organisationer eller nationer. (Rainie & Wellman.2012:21).

Begreppet socialt nätverk myntades för första gången för mer än 100 år sedan och då var det en metafor som användes av forskare inom samhällsvetenskap, där syftet var att beskriva komplexa relationer på alla nivåer från det mellanmänskliga till den internationella nivån. För att alls förstå det här med sociala medier så måste vi först börja med internetrevolutionen. Denna teknologiska revolution innebar att man för första gången lyckades skicka ett paket med information mellan två datorer, vilket skedde 1969. Första gången vi såg ljuset av det som skulle komma att bli känt som e-post var 1971. Men det var först på 1950-talet som man började använda begreppet mer systematiskt för att beskriva de mönster som finns vad gäller länkar mellan olika grupper.

Sociala nätverk som begrepp blev väldigt populärt som koncept för att försöka beskriva de sociala interaktionerna. (Rainie & Wellman.2012:39-40)

Efter detta gick utvecklingen i en rasande takt och har kommit att medföra både sociala, ekonomiska och politiska förändringar.  Till exempel så medförde internet möjligheter för människor att på ett mer effektivt sätt skapa olika typer av nätverk, och det gav också individer möjligheter att nå längre ut än sitt eget vardagsrum, eller sin egen fysiska plats. Med framväxten av dessa nätverk så fick individer också möjligheter att skapa egen media, och samtidigt kunde man sända och ta emot material från flera olika källor. (Rainie & Wellman.2012:59-60)

Den mobila revolutionen kom att bli ett stort steg framåt eftersom det har kommit att innebära en helt ny möjlighet att ständigt vara uppkopplad och ständigt kunna berätta vad man gör. Det gör också att alla i ens sociala nätverk kan se varandras vardag på ett helt annat sätt. Dock finns det en baksida med den mobila revolutionen, och det jag talar om är det övervakningssamhälle som har växt fram (Gupta & Brooks.2013:4-8). Men, detta vägs upp av en stor uppsida i form av möjligheterna att skapa sitt eget personliga varumärke i de sociala medierna (Deckers & Lacy.2011). Även företagen har kommit att haka på denna utveckling genom att även de kan bygga sin marknadsföring i de sociala medierna utan att behöva sitta vid datorn.

Så, den slutsats jag vill dra är att vi blivit och gjort oss väldigt beroende av ständig teknologisk utveckling som har både en framsida och en baksida. Dels har vi fått helt nya möjligheter att bygga nya nätverk både privat och inom affärsvärlden bortom vår fysiska plats i vardagen, men samtidigt har vi som användare tvingats lära oss att leva med ett helt nytt säkerhets – och riskmedvetande. Detta har medfört att alla användare, både individer och företag får lägga ner mycket tid på riskhantering och säkerhetsarbete.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: