En feedbackkultur bidrar till välmående personal och ett framgångsrikt företag.

| Av: Sara Lundgren | I en feedbackkultur hjälper alla på ett företag varandra genom att ge och ta feedback. Både positiv och negativ. I slutändan bidrar feedbackkulturen med att personalen mår bättre och att företaget går med högre vinning. Det viktiga är att se feedbacken som en gåva och förstå att den är till […]